Iran

Frauenkampftag: Erfolge, Diskriminierung und Frauen im Schatten

| Download |

Frauenkampftag: Erfolge, Diskriminierung und Frauen im Schatten

روز مبارزه زنان: موفقیت ها، تبعیض و زنان در سایه

Frauenkampftag: Erfolge, Diskriminierung und Frauen im Schatten Read More »

Kurd:innen im Iran

4nn1l2, CC BY-SA 4.0, Provinzen im Nord-Iran

ردها در ایران
اعتراضات اخیر ضد دولتی در ایران از استان های عمدتا کردنشین آغاز شد. به همین دلیل است که امروز نگاهی به وضعیت کردها در ایران می اندازیم. با فریبا صحبت می کنیم، او کرد است، اهل ایران و از اقلیت مذهبی یارستانی است. یک وکیل کرد در مورد مشکلات وکلای مستقل پس از اعتراضات در ایران صحبت کرد. به طور مثال این در مورد تایید دفاع از زندانیان سیاسی نیست. و در گزارش کوتاه ما سپس در مورد اتهامات علیه یک شرکت امنیتی در مرکز ورودی که توسط اداره امور پناهندگان در برلین اداره می شود، گزارش می دهیم

Kurd:innen im Iran
Die jüngsten Proteste gegen die Regierung im Iran begannen in den mehrheitlich kurdischen Provinzen. Deshalb werfen wir heute einen Blick auf Situation der Kurd:innen im Iran. Wir sprechen mit Fariba, sie ist Kurdin, kommt aus dem Iran und gehört zur religiösen Minderheit der Yaristani. Unsere Kolleg:innen von Radio Corax aus Halle haben sich mit einem kurdischen Anwalt darüber unterhalten welche Schwierigkeiten es für unabhängige Rechtsanwälte nach den Protesten im Iran gibt, sie werden z. B. nicht für die Verteidigung politischer Gefangener zugelassen. Im Shortreport berichten wir dann über die Vorwürfe gegen eine Sicherheitsfirma in einem Ankunftszentrum, das vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten in Berlin betrieben wird.

Kurds in Iran
The recent protests against the government in Iran started in the Kurdish provinces. Therefore, today we take a look at the situation of the Kurds in Iran. We talk to Fariba, she is Kurdish, comes from Iran and belongs to the religious minority of the Yaristani. Our colleagues from Radio Corax in Halle talked to a Kurdish lawyer about the difficulties independent lawyers are facing after the protests in Iran, e.g. they are not allowed to defend political prisoners. In the short report, we report on the accusations against a security company in an arrival center operated by the State Office for Refugee Affairs in Berlin.

Kurd:innen im Iran Read More »

Proteste im Iran – geht die Regierung in die Knie?

اعتراضات در ایران- آیا دولت به زانو درمی‌آید؟
اعتراضات در ایران بعد از مرگ مشکوک مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس به بزرگترین بحران سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. اما چرا این بحران رخ داده است؟ مردم و معترضان در این وضعیت، چه کار می‌کنند و زندگی روزانه مردم چگونه است؟ یک شاهد عینی از تهران مشاهدات خود را به ما می‌گوید.  همچنین درباره دیگر دلایل اعتراضات و واکنش کشورهای غربی با حمید نوذری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از برلین مصاحبه‌ای داریم.

Proteste im Iran – geht die Regierung in die Knie?
Die Proteste nach dem ungeklärten Tod von Masha Amini in einem iranischen Gefängnis haben sich zur größten politischen Krise der Islamischen Republik entwickelt. Doch warum? Und wie geht es den Menschen, die gerade im Iran leben? Ein Augenzeuge berichtet hier aus Teheran. Wir fragen: Was sind die Hauptgründe für die Proteste und wie reagieren die westlichen Länder darauf? Darüber sprachen wir mit Hamid Nowzari, einempolitischen Analysten aus Berlin.
Die Sendung ist auf Farsi und Deutsch.

Protests in Iran – will the government fall to its knees?
The protests following the unexplained death of Masha Amini in an Iranian prison have become the Islamic Republic’s biggest political crisis. But why? And how are the people living in Iran right now faring? An eyewitness reports here from Tehran. We ask: What are the main reasons for the protests and how are Western countries reacting to them? We talked about this with Hamid Nowzari, a political analyst from Berlin.
The show is in farsi and german.

Proteste im Iran – geht die Regierung in die Knie? Read More »

Yalda

Yalda Tisch mit Wassermelone und Granatäpfeln

Yalda
Yalda ist ein Fest, das zur Wintersonnenwende im Iran, Afghanistan und Tadschikistan gefeiert wird. Die Menschen sitzen die ganze Nacht lang zusammen, erzählen sich Geschichten, lesen Gedichte von Hafis und machen Musik. Wir hatten die Gruppe Yatra Seiro Safar zu Besuch im Studio. Sie haben für uns Musik zur Yalda Nacht gespielt, Gedichte vorgetragen und eine Geschichte erzählt.

شنونده‌ها و مخاطبان همیشه همراه رادیو کانکشن، برنامه این هفته به مناسبت شب „یلدا“تهیه شده است.یلدا، یکی از جشن‌های باستانی ایرانی‌هاست که سابقه آن به هزاران سال قبل برمی‌گردد.در این ویژه برنامه شب یلدا، گروه موسیقی یاترا _سیر و سفر(‪(Yatra _ seiro safar‬به سرپرستی آقای محمود رمضانی و گروهی دیگر از هنرمندان، با رادیو کانکشن همراه هستند.امیدواریم لحظه های خوب و خوشی را با ما سپری کنی.

Yalda
Yalda is a feast celebrated at the winter solstice in Iran, Afghanistan and Tajikistan. People stay together all night long, tell stories, read poems by Hafis and make music. We had guests in our studio: the group Yatra Seiro Safar. They played music for Yalda night, recited poems and told a story.

diese Sendung können Sie 7 Tage nachhören | يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة لمدة سبعة أيام بعد بثها | you can listen to this program for 7 days | می توانید به مدت 7 روز به این برنامه گوش دهید

Yalda Read More »

Nach oben scrollen